همه قسمت‌های مختلف کره چشم انسان ( 30 قسمت ) – جراحی چشم – دکتر چشم | متخصص چشم | عمل لیزیک و لازک | آب مروارید

Blog

همه قسمت‌های مختلف کره چشم انسان ( 30 قسمت )

by جراحی چشم in اکتبر 13, 2016

همه قسمت‌های مختلف کره چشم انسان در این عکس نمایان است شما در یک تصویر همه اجزای مختلف چشم را می بینید .

این اولین بار است که در یک تصویر تمام چشم توضیح داده شده است . این عکس مختص جراحی چشم و کلینیک چشم پزشکی است .

همه قسمت‌های مختلف کره چشم انسان

همه قسمت‌های مختلف کره چشم انسان

سعی شده در این مقاله برای تمام این 30 بخش چشم هر کدام اگر مقاله ای وجود دارد به همان کلمه لینک شود شما میتوانید بر روی کلمه ها  جداگانه کلیک کنید و به صفحه ی مربوطه هدایت شوید و از مطالب اختصاصی که در جراحی چشم برای شما گرد آوری شده است استفاده کنید .

همه قسمت‌های مختلف کره چشم انسان

همه قسمت‌های مختلف کره چشم انسان

 

قسمت‌های مختلف کره چشم انسان:

۱. زجاجیه

۲. حاشیه دندانه‌دار

۳. ماهیچه مژکی

۴. گردالک‌های مژگانی

۵. مجرای اشلک

۶. مردمک

۷. اتاق جلویی

۸. قرنیه

۹. عنبیه

۱۰. عدسی بیرونی

۱۱. عدسی درونی

۱۲. زوائد مژگانی

۱۳. ملتحمه

۱۴. ماهیچه مایل زیرین

۱۵. ماهیچه راست زیرین

۱۶. ماهیچه راست میانی

۱۷. شبکیه

۱۸. صفحه بینایی

۱۹. سخت‌شامه

۲۰. سرخرگ مرکزی شبکیه

۲۱. سیاهرگ مرکزی شبکیه

۲۲. عصب بینایی

۲۳. سیاهرگ حلقوی

۲۴. غلاف پیازی

۲۵. لکه زرد

۲۶. گودی مرکزی

۲۷. صلبیه

۲۸. مشیمیه

۲۹. ماهیچه راست بالایی

۳۰. شبکیه

منبع : جراحی چشم

 

آیا میدانید شما میتوانید همین سایت را که در حال مشاهده آن هستید اجاره یا خریداری کنید؟ کلیک کنید  
One Comment

Leave a Reply