همه قسمت‌های مختلف کره چشم انسان ( 30 قسمت )

همه قسمت‌های مختلف کره چشم انسان ( 30 قسمت )

همه قسمت‌های مختلف کره چشم انسان در این عکس نمایان است شما در یک تصویر همه اجزای مختلف چشم را می بینید .

این اولین بار است که در یک تصویر تمام چشم توضیح داده شده است . این عکس مختص جراحی چشم و کلینیک چشم پزشکی است .

همه قسمت‌های مختلف کره چشم انسان
همه قسمت‌های مختلف کره چشم انسان

سعی شده در این مقاله برای تمام این 30 بخش چشم هر کدام اگر مقاله ای وجود دارد به همان کلمه لینک شود شما میتوانید بر روی کلمه ها  جداگانه کلیک کنید و به صفحه ی مربوطه هدایت شوید و از مطالب اختصاصی که در جراحی چشم برای شما گرد آوری شده است استفاده کنید .

همه قسمت‌های مختلف کره چشم انسان
همه قسمت‌های مختلف کره چشم انسان

 

قسمت‌های مختلف کره چشم انسان:

۱. زجاجیه

۲. حاشیه دندانه‌دار

۳. ماهیچه مژکی

۴. گردالک‌های مژگانی

۵. مجرای اشلک

۶. مردمک

۷. اتاق جلویی

۸. قرنیه

۹. عنبیه

۱۰. عدسی بیرونی

۱۱. عدسی درونی

۱۲. زوائد مژگانی

۱۳. ملتحمه

۱۴. ماهیچه مایل زیرین

۱۵. ماهیچه راست زیرین

۱۶. ماهیچه راست میانی

۱۷. شبکیه

۱۸. صفحه بینایی

۱۹. سخت‌شامه

۲۰. سرخرگ مرکزی شبکیه

۲۱. سیاهرگ مرکزی شبکیه

۲۲. عصب بینایی

۲۳. سیاهرگ حلقوی

۲۴. غلاف پیازی

۲۵. لکه زرد

۲۶. گودی مرکزی

۲۷. صلبیه

۲۸. مشیمیه

۲۹. ماهیچه راست بالایی

۳۰. شبکیه

منبع : جراحی چشم

 

نظر در "همه قسمت‌های مختلف کره چشم انسان ( 30 قسمت )"

کلینیک تخصصی چشم

تهران

021-

امروز تماس بگیرید!

ساعات کار

شنبه - جمعه : 8:00 - 17:00

قرار ملاقات

eye-surgery@email.com