آیا شماره چشم بالا مانعی جهت انجام زایمان محسوب میگردد؟

آیا شماره چشم بالا مانعی جهت انجام زایمان محسوب میگردد؟

آیا شماره چشم بالا مانعی جهت انجام زایمان طبیعی محسوب میگردد؟

شبکیه بیمارانی که شماره نزدیک بینی بالا دارند ، نازک تر از افراد دیگر بوده، مستعد پارگی می باشد .جداشدگی شبکیه جدا شدن یا پاره شدن شبکیه (بافت گیرنده نور در پشت چشم) از سایر بافت‌های چشم. این عارضه در همه سنین و هر دو جنس دیده می‌شود. جداشدگی شبکیه یک اورژانس است.paregi-shabakie

جدا شدگی پرده شبکیه زمانی رخ می‌دهد که شبکیه از محل طبیعی خود کنده شود. زمانی که پرده شبکیه جدا شود، عملکرد آن مختل شده و در نتیجه بینائی فرد تار می‌شود یعنی مثل اینکه فیلم داخل دوربین از محل خود رها شود. جدا شدگی پرده شبکیه مشکل بسیار مهمی تلقی می‌شود زیرا در صورت عدم درمان، تقریبا در همه موارمنجر به کوری خواهد شد در این افراد پارگی شبکیه می تواند با ضربه های نه چندان شدید و یا حتی بدون ضربه اتفاق افتد که این مساله لزوم بررسی دوره ای این افراد توسط چشم پزشک از نظر اختلالات مستعد کننده پارگی شبکیه را می طلبد ولی خوشبختانه زایمان طبیعی و فشار زایمانی نمیتواند باعث افزایش بیشتر احتمال پارگی شبکیه این افراد گردد و نوع زایمان ، طبیعی و یا سزارین ، باید با تعامل بین پزشک متخصص زنان و بیمار تعیین گردد و از نظر چشم پزشکی، محدودیتی در این زمینه وجود ندارد bardari-ba-zaiefi-cheshm.

جراحی چشم

نظر بدهید

کلینیک تخصصی چشم

تهران

021-

امروز تماس بگیرید!

ساعات کار

شنبه - جمعه : 8:00 - 17:00

قرار ملاقات

eye-surgery@email.com